UCZESTNICY WARSZTATÓW 2016 - uczelnie i koła studenckie

W MIWL2016 uczestniczyły następujace uczelnie

PWDeblinAGH
Poniżej opis szczegółowy poszczególnych ekip:

Politechnika Warszwska - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
PWMEiL
Koło Naukowe SAE-Aerodesign
SAE-PWWyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Deblin

Akademia Górniczo-Hutnicza
AGH
Aero Team ILK AGH