UCZESTNICY WARSZTATÓW - uczelnie i koła studenckie

Udział w MIWL2009 zgłosiły następujace uczelnie

PWPRzPWrWAT


PPoz


Poniżej opis szczegółowy poszczególnych ekip:


Politechnika Warszwska - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
PWMEiL
Koło Naukowe Lotników PW Koło Naukowe Awioników MELAVIO Koło Naukowe SAE
KNL-PW MELAVIO SAE-PW

Politechnika Rzeszowska - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
PRz WBMiL
Studenckie Koło Naukowe Lotników PRz EUROAVIA -Rzeszów
SKNL EUROAVIA

Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczno-Energetyczny - Zakład Inżynierii Lotniczej
PWr PWr  ZIL
Koło Naukowe Studentów Inżynierii Lotniczej Da Vinci

Wojskowa Akademia Techiczna - Wydział Mechatroniki - Instytut Techniki Lotniczej
WATWAT-mechatronikaWAT-WMT-ITL
Koło Naukowe Studentów Mechatroników

Politechnika Poznańska - Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
PPoz
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
AKL-Poznań

Politechnika Lubelska - Wydział Mechaniczny

Politechnika Białostocka
Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie