UCZESTNICY WARSZTATÓW - uczelnie i koła studenckie

Udział w MIWL2008 zgłosili wykładowcy i studenci z następujących uczelni:

Politechnika Warszwska - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
PWMEiL
Koło Naukowe Lotników PW Koło Naukowe Awioników MELAVIO Koło Naukowe SAE
KNL-PW MELAVIO SAE-PW

Politechnika Rzeszowska - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
PRz WBMiL
Studenckie Koło Naukowe Lotników PRz EUROAVIA -Rzeszów
SKNL EUROAVIA

Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczno-Energetyczny - Zakład Inżynierii Lotniczej
PWr PWr  ZIL

Wojskowa Akademia Techiczna - Wydział Mechatroniki - Instytut Techniki Lotniczej
WATWAT-mechatronikaWAT-WMT-ITL

Politechnika Poznańska
PPoz
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
AKL-Poznań