Witamy na stronie Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych, zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie

profil MIWL na Facebooku

MIWL - co to jest ???

Celem Międzyuczelnianych Inzynierskich Warsztatów Lotniczych jest integracja akademickiego środowiska lotniczego z całej Polski i oraz zachęcenie studentów oraz pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych do szukania nowych rozwiązań na polu Bezzałogowych Statków Latających.

Intencją organizatorów jest wprowadzenie do polskiego wyższego szkolnictwa technicznego, szczególnie zaś na wydziały o specjalności lotniczej, formy edukacji stosowanej z powodzeniem od lat na zagranicznych uczelniach lotniczych, jaką jest uczestnictwo studentów w różnego rodzaju konkursach-projektach, które wymagają pracy zespołowej oraz pozwalają przejść przez cały proces tworzenia statku powietrznego od koncepcji aż do publicznej weryfikacji produktu w eksploatacji. Nagrody dla najlepszych zespołów oraz idea konkursu stanowią motywacje do ponad programowej pracy nad projektem.
 
Warsztaty są miejscem pogłębienia wiedzy teoretycznej i wymiany praktycznych doświadczeń z zakresu techniki lotniczej. Realizowane jest to poprzez następujące bloki programowe:

- Wykłady lotnicze

- Konkurs na bezzałogowiec

- Prezentacja prac studenckich

- Dzień przemysłowy - zwiedzania zakładów lotniczych 

Warsztaty odbywają się w Akademickim Ośrodku Szybowcowym PRz w Bezmiechowej.

Zainteresowanych uczestnictwem w MIWL prosimy o kontakt emailowy z organizatorami : miwl@smil.org.pl.

Aby wysłać list kliknij tu. 

Plany na rok 2018 ....
b2018mini

Planowany przebieg Warsztatów:

20 września 2018 r. (czwartek)

·         Zjazd i zakwaterowanie uczestników w ośrodku akademickim w Bezmiechowej;(od 16:00)

·         Rejestracja prelegentów i ekip konkursowych

·         Loty treningowe

·         Wieczór zapoznawczy

21 września 2018 r. (piątek)

·         Oficjalne rozpoczęcie Warsztatów

·         Prezentacje partnerów wspierających Warsztaty merytorycznie

o   Prezentacje najciekawszych projektów realizowanych przez wspierające instytucje naukowe

o   Prezentacje wydziałów kształcących na kierunkach lotniczych.

·         Prezentacje prac studenckich z poszczególnych ośrodków akademickich

o   Prezentacje kół naukowych z poszczególnych ośrodków

·         Prezentacje konkursowe poszczególnych ekip startujących w konkursie na bezzałogowy system latający

·         Loty treningowe

22 września 2018 r.( sobota)

·         Prezentacje firm partnerów wspierających Warsztaty merytorycznie – potencjalnych pracodawców

·         Prezentacje prac naukowych prowadzonych przez wspierające instytucje naukowe

·         Prezentacje prac studenckich z poszczególnych ośrodków akademickich

o   Prezentacje prac magisterskich i przejściowych

·         Loty  konkursowe

23 września 2018 r.( niedziela)

·         Loty konkursowe

·         Prezentacje prac naukowych prowadzonych przez wspierające instytucje naukowe

·         Podsumowanie przebiegu konkursu ogłoszenie wyników

·         Oficjalne zakończenie Warsztatów

24 września 2018 r.( poniedziałek)

·         Po śniadaniu wyjazd

·         Dzień przemysłowy – zwiedzanie obiektów w Rzeszów ???

·         Do zobaczenia za rok…..


Tak było roku 2017 ....
baner2017


XIV Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły sie w dniach 22-25 września 2017 roku

sponsorzy:


sponsorzysponsorzy
plakat 2017

plakat-miwl2017

W MIWL2017 uczestniczyli przedstawiciele 6 wyższych uczelni
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
PRzpol-slaskadeblin
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Warszawska
AGHPW

W sumie w warsztatach uczestniczyło ponad 40 osób
grupa 2017

Tak było roku 2016 ....
baner2016XIII Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły sie w dniach 16-19 września 2016 roku

sponsorzy:
ILotPGNiG

plakat 2016
plakat-miwl2015
W MIWL2016 uczestniczyli przedstawiciele 4 wyższych uczelni
 • Politechnika Warszawska
 • Akademia Górniczo Hutnicza
pwAGH
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
 • Politechnika Rzeszowska

wsospPRz
W sumie w warsztatach uczestniczyło ponad 60 osób

grupa2016
Regulamin konkursu bezzałogowiec UAV2016 - tutaj

Regulamin konkursu wielowirnikowców FPV2016 - tutaj
Tak było roku 2015 ....
baner2015

XII Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły sie w dniach 18-21 września 2015 roku


sponsorzy z branży lotniczej: Instytut Lotnictwa, PZL Warszawa-Okęcie
ilotpzl-okecie

plakat 2015
plakat-miwl2015
W MIWL2015 uczestniczyli przedstawiciele 4 wyższych uczelni
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Śląska
pwpsl
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Górniczo Hutnicza

plubAGH
W sumie w warsztatach uczestniczyło 40 osób

grupa2015

Regulamin konkursu bezzałogowiec UAV- tutaj

Regulamin konkursu wielowirnikowców FPV - tutaj
Tak było w 2014 roku...
baner2014

XI Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły sie w dniach 26-29 września 2014 roku

plakat2014W MIWL2014 uczestniczyli przedstawiciele 6 wyższych uczelni
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska
pwppozpsl
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Białostocka
 • Wojskowa Akademia Techniczna

plubpbialwat
  W sumie w warsztatach uczestniczyło ponad 50 osób
grupa2014

Tak było w 2013 roku..
baner2013

X Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły się w dniach 20-24 września 2013 roku.

X Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu sponsorów:
bz-wbk_santander

sponsorzy z branży lotniczej: AvioPolska, PZL-Świdnik, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Instytut Lotnictwa

partnerzy2013
plakat
plakat2013ML


W MIWL 2013 uczestniczyli przedstawiciele 7 wyższych uczelni:
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
PWPRzpol-slaska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Białostocka
 • Wojskowa Akademia Techniczna
pol-bialystokwat
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • oraz uczniowe z klasy lotniczej  technikum z Naukowych Zakładów Technicznych w Częstochowie
pwsz-chelmtzn-czestochowa

grupa2013

W programie warsztatów tradycyjnie
- przedstawienie dorobku studenckich kół naukowych
- konkurs indywidualnych prac studenckich
- konkurs na bezzałogowy statek powietrzny
- wykłady specjalistów z branży lotniczej

Regulaminu konkursu na bezpilotowiec na rok 2013 tutaj

W roku 2013  do wykonania były dwa zadania :

Zadanie pierwsze polegało tak jak w roku 2012 na rozpoznaniu z powietrza  obiektów  wokół dwóch podanych punktów.

Zadanie drugie polega na zrzucie przez BSL typowego małego soczku w kartonie o pojemności 0.2 dm3. 

Oceniana będzie celność zrzutu i czy kartonik przetrwa zderzenie z ziemią  

Misje mają być wykonane  jedna po drugiej  - punktowane będzie  szybkość ponownego przygotowania systemu do kolejnej misji.

Tak było w 2012 .roku..
baner2012

IX Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły się w dniach 20-24 września 2012 roku.


plakat2012
Organizacja MIWL2012 była możliwa dzięki wsparciu sponsorów: Instytutu Lotnictwa oraz Instytutu Techniczny Wojsk Lotniczch
Wieloletnie wysiłki w zakresie tworzenia bezpilotowców przez uczestników MIWL zostały dostrzeżone  przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które wystosowało list do uczestników Warsztatów

list-MON-2012    


W MIWL 2012 uczestniczyli przedstawiciele 5 wyższych uczelni:
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
PWPRzpol-slaska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Gdańska
oraz uczniowe z klasy lotniczej  technikum z Naukowych Zakładów Technicznych w Częstochowie

pol-gdanskatzn-czestochowa
Program MIWL2012

Uczestnicy - uczelnie i koła studenckie, które brały udział w Warsztatach
Goście - przedstawiciele instytucji i firm lotniczych, którzy byli obecni
Wykłady - tematyka wygłoszonych referatów
Konkurs BSL - wyniki  konkursu na bezpilotowiec
Prace Studenckie - prezentacja indywidualnych prac studenckich


grupowe2012
Galerie - zdjęcia z MIWL 2012 - wkrótce

Tak było w 2011 roku...
baner-miwl2011

VIII Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły się w dniach 23-26.09.2011

Organizacja MIWL2011 była możliwa dzięki wsparciu sponsorów
Głównym sponsorem był Instytut Techniczny Wojsk Lotniczch.
itwl

Nagrody dla uczestników konkursu na bezpilotowiec oraz prezentujących prace studenckie ufundowały:
Instytut Lotnictwa, oraz EADS-PZL "Warszawa-Okęcie"
ilot    eads-pzl

W Warsztatach wzieli udział przedstawiciele 7 uczelni wyższych:
- Politechnika Warszawska
- Politechnika Rzeszowska
- Wojskowa Akademia Techniczna
- Politechnika Wrocławska
- Politechnika Lubelska
- Politechnika Śląska
- Politechnika Gdańska

, oraz uczniowie klasy lotniczej technikum z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie

program MIWL2011

grupa2011

uczestnicy
goście
wykłady
prace studencki
konkurs BSL

tukan
osa
balsa2
galeria
media

Tak było w 2010 roku...


VII Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły się w dniach 23-27.09.2010

Organizacja Warsztatów była możliwa dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 oraz wsparciu od sponsorów:
WB-electronics                    ILot
WB-electronics                   Instytut Lotnictwa

W Warsztatach wzieli udział przedstawiciele 8 uczelni wyższych, oraz uczniowie technikum

grupa2010

W ramach dnia przemysłowego zwiedzaliśmy zakłady lotniczych w Rzeszowie.
Na Warsztaty byli przedstawiciele wszystkich polskie zespoły biorące udział w zawodach AeroDesign.
Konkurs BSL był rozgrywany według zmodyfikowanego regulaminu

O tym iż bezzałogowe statki powietrzne stają się ważnym elelmentem współczesnego lotnictwa może świadczyć fakt iż jednymi z laureatów
tegorocznej nagrody "Błękitnych Skrzydeł" przyznawanej przez miesięcznik Skrzydlata Polska dla osób przyczyniających się do rozwoju lotnictwa w Polsce byli lotnicy z pierwszej polskiej eskadry bezzałogowców.
Dowódca tej eskady - major Grzegorz Trzeciak skierował do uczestników MIWL 2010 list
list Tak było w roku 2009...
baner 2009

VI Międzyuczelniane Warsztaty Lotnicze odbyły się w dniach 24-28.09.2009

Organizacja Warsztatów była możliwa dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 oraz wsparciu od sponsorów:
 • WSK "PZL-Rzeszów"
 • TRAC TOOL Polska
 • Instytut Lotnictwa

Program - kronika przebiegu MIWL 2009
Uczestnicy - uczelnie i koła studenckie, które brały udział w Warsztatach
Goście - przedstawiciele instytucji i firm lotniczych, którzy byli obecni


Wykłady - tematyka wygłoszonych referatów
Konkurs BSL - wyniki  konkursu na bezpilotowiecPrace Studenckie - prezentacja indywidualnych prac studenckich
Dzień przemysłowy - zwiedzanie zakładów lotniczych w Mielcu

Galerie - zdjęcia z MIWL 2009

Media - informacje o Warsztatach w mediach

Tak było w roku 2008...

V Międzyuczelniane Warsztaty Lotnicze odbyły się w dniach 27.09-01.10.2008

Program - kronika przebiegu MIWL 2008

Uczestnicy - uczelnie i koła studenckie które brały udział w Warsztatach

Goście - przedstawiciele instytucji i firm lotniczych, którzy byli obecni

grupowe

Wykłady - tematyka wygłoszonych referatów

Konkurs  BSL - wyniki  konkursu na bezpilotowiec

Prace studenckie - prezentacja indywidualnych prac studenckich

Dzień przemysłowy - zwiedzanie zakładów lotniczych w Krośnie

Galeria - zdjęcia z MIWL 2008

wieczor bocian2 heli1

 wyklad bsl aero-kros1

Galeria AS - galeria zjęć wykonanych podczas MIWL 2008  przy użyciu śmigłowca RC przez  Marcina Krugłego z firmy Aerosolutions

Media - informacje o Warsztatach w mediach

Tak było w roku 2007...


W dniach 12-17 września odbyły się IV Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze. W warsztatach uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi z uczelni w Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu , oraz pracownicy firm lotniczych i przedstawiciel lotnictwa  Straży Granicznej. W ramach Warsztatów odbyło się 9 wykładów. W  konkursie na Bezzałogowy Statek Latający studenci wystartowali z 3 gotowymi modelami i 1 projektem.

podium2007
Tak było w roku 2006...

III Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły się 26 sierpnia do 2 września 2006 roku.


Tak było w roku 2005...
III Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły się od 6 do 10 lipca 2005 roku.

Początek - tak było w roku 2004...

Pierwsze
Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły się od 8 do 10 października 2004 roku. Brało w nich udział 35 studentów z 3 uczelni: Politechniki Warszawskiej, Rzeszowskiej i Lubelskiej


Swieżo otwarty Akademicki Ośrodek Szybowcowy


Otwarcie pierwszych Warsztatów


uczestnicy pierwszych Warsztatów