Referencje
Oto referencje otrzymane od osób reprezentujących instytucje biorące udział w Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatach Lotniczych


Politechnika Warszawska
referencje PW
Instytut Lotnictwa
referencje -ILot
Politechnika Wrocławska
referencje PWr
Polski Klub Poduszkowców
referencje-poduszkowce
Politechnika Poznańska
Pol Poznanska