Organizatorzy MIWL

Organizatorami MIWL są:.

Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa

Organizacja, która pragnie zintegrować środowisko ludzi, wiążących swoją przyszłość zawodową i naukową z lotnictwem. Nie bez znaczenia pozostaje słowo "Młodych" w nazwie organizacji. To przede wszystkim dla nich powołane jest Stowarzyszenie.

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa powstał w roku 1960 z połączenia Wydziału Lotniczego oraz Wydziału Mechanicznego Konstrukcyjnego. Wydział jest największym i jednym z najstarszych wydziałów kształcących w zakresie lotnictwa, robotyki i techniki cieplnej w Polsce.

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, który do 1988 r. nosił nazwę Wydziału Mechanicznego, jest tą jednostką organizacyjną Uczelni, od którego działalności rozpoczęły się wyższe studia techniczne w Rzeszowie.

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej - Zakład Inżynierii Lotniczej

Wydział Mechaniczno-Energetyczny na leży do najstarszych wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Katedry, które w roku 1954 weszły w skład samodzielnego Wydziału Mechaniczno-Energetycznego powstały w latach 1945-1950 w obrębie Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego. Po jego podziale znalazły się na Wydziale Mechanicznym. Wydział Mechaniczno-Energetyczny powstał w 1954 r. na bazie Oddziału Energetycznego istniejącego na Wydziale Mechanicznym od roku 1951.