Oferta
Oferta dla sponsorów

Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa w ramach MIWL oferuje swoim Partnerom:
  • umieszczenie logo Partnera na stronie internetowej MIWL oraz, w serwisie internetowym Stowarzyszenia oraz hiperłącza do witryny internetowej Partnera,
  • podkreślanie współpracy z Partnerem w ramach kontaktów z mediami,
  • ekspozycja otrzymanych przez SMIL banerów Partnera w czasie trwania Warsztatów,
  • obecność otrzymanych materiałów marketingowych Partnera w czasie trwania Warsztatów,
  • obecność loga Partnera na plakatach, zaproszeniach na Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze.
Stowarzyszenie jest otwarte na inne formy promocji Firmy partnerskiej, zgodnie z polityką marketingową Firmy, o ile możliwości SMIL pozwolą wyjść naprzeciw tym propozycjom.