LINKOWNIA

ORGANIZATORZY

Stowarzyszanie Młodych Inżynierów Lotnictwa

Organizacja, która pragnie zintegrować środowisko ludzi, wiążących swoją przyszłość zawodową i naukową z lotnictwem. Nie bez znaczenia pozostaje słowo "Młodych" w nazwie organizacji. To przede wszystkim dla nich powołane jest SMIL.

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa powstał w roku 1960 z połączenia Wydziału Lotniczego oraz Wydziału Mechanicznego Konstrukcyjnego. Wydział jest największym i jednym z najstarszych wydziałów kształcących w zakresie lotnictwa, robotyki i techniki cieplnej w Polsce.

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, który do 1988 r. nosił nazwę Wydziału Mechanicznego, jest tą jednostką organizacyjną Uczelni, od którego działalności rozpoczęły się wyższe studia techniczne w Rzeszowie.

Wydział Mechaniczno- Energetyczny Politechniki Wrocławskiej - Zakład Inżynierii Lotniczej

Wydział Mechaniczno-Energetyczny na leży do najstarszych wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Katedry, które w roku 1954 weszły w skład samodzielnego Wydziału Mechaniczno-Energetycznego powstały w latach 1945-1950 w obrębie Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego. Po jego podziale znalazły się na Wydziale Mechanicznym. Wydział Mechaniczno-Energetyczny powstał w 1954 r. na bazie Oddziału Energetycznego istniejącego na Wydziale Mechanicznym od roku 1951.

UCZESTNICY WARSZTATÓW

Politechnika Warszawska   Koło Naukowe Lotników PW

Politechnika Rzeszowska  Euroavia-Rzeszów , Studenckie Koło Naukowe Lotników PRz

Politechnika Wrocławska  Koło Naukowe Studentów Inżynierii Lotniczej "Da Vinci"

Bezpilotowe Statki Lotnicze - Unmanned Air Vehicle

Bezpilotowce w Polsce

ITWL

WB Electrinic

Międzynadodowe Stowarzyszenia Bezpilotowców

UAVS (Unmanned Aerial Vehicle Systems Association)

AUVSI (Association of Unmanned Vehicle Systems International)

Euro UVS

UAVNET

Konkursy bezpilotowców w świecie

AUVSI UAV Student Competition

MAV

Studenckie konkursy lotnicze w świecie

SAE AeroDesign

AAIA - Design, Bulid,Fly

AIR CARGO Challenge