MIWL 2011 - konkurs BSL
Jednym z elementów Międzyuczelnianych Inżynierskiech Warsztatów Lotniczych jest  rywalizacja zespołów studenckich z różnych uczelni w konkursie na projekt Bezzałogowego Statku Latającego.
   Studenckie konkursy projektowe jako forma edukacji stosowane są z powodzeniem od wielu lat na uczelniach zagranicznych. O ile jeszcze kilkanaście lat temu modele latające były głównie zabawą dla pasjonatów, to obecnie dzięki miniaturyzacji Bezzałogowy Aparat Latający można wyposażyć w wiele sensorów pozwalających na realizację wielu misji wojskowych i cywilnych. Projekt takiego bezpilotowca obejmuje zagadnienia wielu dziedzin: mechaniki lotu, konstrukcji, technologii, sterowania, nawigacji, transmisji sygnałów, analizy obrazu i innych. Jest okazją do wykorzystanie i zweryfikowanie wiedzy i umiejętności nabywanych w trakcie technicznych studiów lotniczych.
Zespoły studenckie w ramach realizacji projektu konkursowego muszą przejść przez cały cykl tworzenia statku powietrznego począwszy od projektu koncepcyjne przez projekt konstrukcyjny ,budowę prototypu ,oblot i próby w locie, które pozwalają zweryfikować czy początkowe założenia projektowe zostały spełnione. Jest to też doskonała szkoła pracy zespołowej.


Informacje o poprzednich edycjach konkursu
konkurs 2010
konkurs 2009
konkurs 2008
konkurs 2007

Regulamin konkursu BSL 2011

 W ramach konkursu oceniane są:
- dokumentacja techniczna BSLa,
- umiejętność przedstawienia projektu w ramach trwającej 45 minut prezentacji,

 - lot i praktyczna realizacja postawionego zadania.

konkurs1 konkurs3 


ZESPOŁY STUDENCKIE I KOMISJA KONKURSOWA

W trakcie MIWL 2011 Komisja konkursu BSL była złożona z specjalistów pracujących w polskich firmach budujących bezpilotowce:
- mgr inż. Maciej Kuliński
- Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
- inż. Cezary Janas
- Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
- Grzegorz Trzeciak - www.bezzałogowce.pl


Budowę modeli konkursowych w roku 2011 rozpoczęły zespoły:

- Politechnika Rzeszowska - Studenckie Koło Naukowe Lotników
projekt PR-9 Tukan
PR9-tukan- Politechnika Warszawska - Koło Naukowe SAE PW + KNL PW + MELavio
projekt OSA
pw-osa-2011


- Politechnika Wrocławska - Koło Naukowe daVinci

projekt Balsa2
PWr-Balsa

- Politechnika Gdańska - Koło Naukowe CHiP
projekt Heweliusz
pg-heweliusz

Przegieg konkursu

PREZENTACJE PROJEKTÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA - Studenckie Koło Naukowe Lotników - PR-9 Tukan

- projekt wstępny PR-9 Tukan

- dokumentacja techniczna PR-9 Tukan


- prezentacja projektu
PR-9 Tukan

pr9-prez1

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - Koło Naukowe SAE - KNL - MELavio - PW-OSA
- projekt wstępny PW-OSA-2011

- rysunki PW-OSA-2011

- dokumentacja techniczna PW-OSA-2011

- prezentacja projektu PW-OSA-2011


pw-osa2011-prez1


POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - Koło Naukowe daVinci - PWR Balsa2

- dokumentacja techniczna PWR Balsa2


- prezentacja projektu
PWR Balsa2

pwr-balsa2-prez1

POLITECHNIKA GDAŃSKA - Koło Naukowe Chip - PG-Heweliusz

- projekt wstępny PG - Heweliusz

- dokumentacja techniczna
PG - Heweliusz

-
prezentacja projektu PG - Heweliusz

pg-heweliusz

LOTY KONKURSOWE
- Politechnika Rzeszowska - Studenckie Koło Naukowe Lotników - PR-9 Tukan

- Politechnika Warszawska - Koła Naukowe SAE KNL MELavio - PW-OSA-2011

- Politechnika Wrocławska - Koło Naukowe daVinci - PWR Balsa2

- Politechnika Gdańska - Koło Naukowe Mechaników - PG-Heweliusz
WYNIKI KONKURSU

Komisja konkursowa oceniła iż na 200 punktów możliwych do zdobycia zespoły osiągnęły:
1. Politechnika Rzeszowska SKNL+EuroAvia            122 pkt

2. Politechnika Warszawska - SAE+KNL+MELavio    103 pkt
3. Politechnika Wrocławska - KN daVinci               76 pkt
4. Politechnika Gdańska - KN CHiP               34 pkt

Pelna informacja o uzyskanych punktach w pliku

Wręczenie nagród

statuetki

wyniki1  wyniki2

podium2011