Zanim zaczęły się Międzyuczelniane Inżynierski Warsztaty Lotnicze
Tour de Pologne

Pierwsze Międzyuczelniane Inżynierski Warsztaty Lotnicze odbyły się dzięki grupie zapaleńców skupionych w SMILu
, czyli Stowarzyszeniu Młodych Inżynierów Lotnictwa.

Stowarzyszenie to było owocem reaktywowanego na dużą skalę w 2001 roku, po długiej przerwie Laboratorium Przemysłowego

- znanemu również jako Tour de Pologne - czyli wyjazdowi edukacyjnemu studentów specjalności lotniczej wydziału MEiL PW
w celu zobaczenia na własne oczy jak wygląda przemysł lotniczy w Polsce.

Geneza SMIL & MIWL [plik pdf, 78kb]


Więcej na ten temat można poczytać na stronach:
TdP 1977    TdP 1988
TdP 2001    TdP 2002