Spotkanie z branżą lotniczą
Na Warsztaty są zaproszeni przedstawiciele branży lotniczej - firm które produkują lub użytkują sprzęt lotniczy i innych instytucji związanych z lotnictwem. Będą oni mieli okazję do przedstawienia swoich firm - profilu ich działalności oraz  specyfiki pracy inżynierów tam zatrudnionych.

Firmy i instytucje branży lotniczej, które będą reprezentowane na MIWL 2008

ITWL
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ILot
Instytut Lotnictwa
ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego
PKBWL
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
WB-electronics
WB-electronics
Eurotech
Eurotech
TRAC
TRAC  TOOL Polska
AeroSolutions
AeroSolutions
AERO AT-3
Aero AT
PZL-Mielec
PZL Mielec
SML
Stowarzyszenie Mechaników Lotniczych
Solaris
Solaris UAV
PZL-design team
PZL - design team