Spotkanie z branżą lotniczą - MIWL 2011
Na Warsztaty są zaproszeni przedstawiciele branży lotniczej - firm które produkują lub użytkują sprzęt lotniczy i innych instytucji związanych z lotnictwem. Będą oni mieli okazję do przedstawienia swoich firm - profilu ich działalności oraz  specyfiki pracy inżynierów tam zatrudnionych.

Firmy i instytucje branży lotniczej, które były reprezentowane na MIWL 2011

ITWL
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ILot
Instytut Lotnictwa
EADS-PZL
Flytronic
Flytronic
pzl-swidnik
PZL-Swidnik