Spotkanie z branżą lotniczą - MIWL 2009
Na Warsztaty są zaproszeni przedstawiciele branży lotniczej - firm które produkują lub użytkują sprzęt lotniczy i innych instytucji związanych z lotnictwem. Będą oni mieli okazję do przedstawienia swoich firm - profilu ich działalności oraz  specyfiki pracy inżynierów tam zatrudnionych.

Firmy i instytucje branży lotniczej, które były reprezentowane na MIWL 2009

 WSK"PZL-Rzeszów"
TRAC
TRAC  TOOL Polska
ILot
Instytut Lotnictwa
ITWL
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Eurotech
Eurotech

EDC Poland
AeroSolutions
AeroSolutions

EADS-PZL
PZL-Hydral