Spotkanie z branżą lotniczą - MIWL 2008
Na Warsztaty są zaproszeni przedstawiciele branży lotniczej - firm które produkują lub użytkują sprzęt lotniczy i innych instytucji związanych z lotnictwem. Będą oni mieli okazję do przedstawienia swoich firm - profilu ich działalności oraz  specyfiki pracy inżynierów tam zatrudnionych.

Firmy i instytucje branży lotniczej, które były reprezentowane na MIWL 2008

ITWL
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ILot
Instytut Lotnictwa
PKBWL
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
Eurotech
Eurotech
TRAC
TRAC  TOOL Polska
AeroSolutions
AeroSolutions
AERO AT-3
Aero AT
PZL-Mielec
PZL Mielec
SML
Stowarzyszenie Mechaników Lotniczych
Aero-Kros
Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze "Aero-Kros"
Goodrich
Goodrich Krosno
PZL-design team
PZL - design team