Wykłady lotnicze
Podobnie jak w latach poprzednich w ramach Warsztatów była okazja do wysłuchania wykładów prowadzonych przez specjalistów róznych dziedzin lotnictwa i techniki:
- mechanika lotu
- dragania i flatter
- sterowanie
- zintegrowane techniki CAD/CAM/CAE
- przetwarzanie obrazu

Wykłady w trakcie IV MIWL (12-17 września 2007)
Wykładowca Instytucja Tematyka
ppłk dr inż. Robert Konieczko Straż Graniczna Statki powietrzne w ochroni granicy państwowej
dr inż. Stanisław Ziętarski Pol. Warsz. Zintegrowane systemy CAD/CAE/CAM/CAQ w przemyśle lotniczym
mgr inż. Wojciech Celestyn Chajec PZL Mielec Flatter - problematyka i współczesne metody obliczeniowe
mgr inż. Jacek Gadomski Pol. Warsz. MEiL Modelowanie powierzchniowe w systemie UNIGRAPHICS
inż. Łukasz Stefanek Pol.Warsz. MEiL NACRE, IEP Innovative Evaluation Platform
mgr inż. Maciej Kuliński ITWL Projektowanie i próby w locie BSL - Wybrane problemy
dr inż. Grzegorz Kopecki Pol. Rzesz Wybrane zagadnienia sterowania samolotem przy niepełnej informacji pomiarowej
dr inż. Paweł Rzucidło Pol. Rzesz. Analiza interakcji w układzie pilot samolot
dr inż. Józef Grzybowski Pol. Rzesz. Rejestratory do prób w locie