Wykłady inżynierskie 2009
Podobnie jak w latach poprzednich w ramach Warsztatów była okazja do wysłuchania wykładów prowadzonych przez specjalistów róznych dziedzin lotnictwa i techniki.
K-Blasiak  K_Szafran