Wykłady lotnicze 2008
Podobnie jak w latach poprzednich w ramach Warsztatów była okazja do wysłuchania wykładów prowadzonych przez specjalistów róznych dziedzin lotnictwa i techniki.
P_Tarasiuk    A_Brzostowski
R_Gorzenski W_Batog G_Kedzierski
M-Krugły & K-Sibilski
D-Kleszczyński  K_Szafran
H_Gruszecki  R_Niedzielski
T_Grabowski  Ł_Stefanek
A_Dziubinski  P_Ruchała