MIWL 2017
XIV Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły się w dniach 22-25 września 2017 roku.plakat2017


Organizacja MIWL2017 była możliwa dzięki wsparciu sponsorów: Instytutu Lotnictwa, Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr2

ilotWZL2

  MIWL2016 uczestniczyli przedstawiciele 6 wyższych uczelni
PRzpol-slaskadeblin
  • Politechnika Rzeszowska
  • Politechnika Śląska
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
AGHPW
  • Politechnika Lubelska
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Warszawska

W sumie w warsztatach uczestniczyło ponad 40 osób

grupa2017
Uczestnicy - uczelnie i koła studenckie, które brały udział w Warsztatach
Goście - przedstawiciele instytucji i firm lotniczych, którzy byli obecni
Wykłady - tematyka wygłoszonych referatów
Konkurs BSL - wyniki  konkursu na bezpilotowiec
Prace Studenckie - prezentacja indywidualnych prac studenckichKronika MIWL 2017:

21.09.2017 - czwartek
popołudniu przyjazd uczestników Warsztatów18:00 obiadokolacja
19:00 rejestracja uczestników
22.09.2017 – piątek
08:30 śniadanie
09:30 rozpoczęcie warsztatów , powitanie uczestników

 

 
   


 
 

 

 
 

23.09.2017 – sobota


* 
 
 
24.09.2017 – niedziela 

 
 


  
25.09.2017 – poniedziałek

wyjazd z Bezmiechowej
wizyta na firmie AeroKros