MIWL 2016
XIII Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły się w dniach 16-19 września 2016 roku.plakat2016


Organizacja MIWL2016 była możliwa dzięki wsparciu sponsorów: Instytutu Lotnictwa, Funadacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

ilotpgnig-fundacja

  MIWL2016 uczestniczyli przedstawiciele 4 wyższych uczelni

  • Politechnika Warszawska
  • Akademia Górniczo Hutnicza
pwAGH
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
  • Politechnika Rzeszowska

dembrigePRz
W sumie w warsztatach uczestniczyło ponad 60 osób

grupa2016
Uczestnicy - uczelnie i koła studenckie, które brały udział w Warsztatach
Goście - przedstawiciele instytucji i firm lotniczych, którzy byli obecni
Wykłady - tematyka wygłoszonych referatów
Konkurs BSL - wyniki  konkursu na bezpilotowiec
Prace Studenckie - prezentacja indywidualnych prac studenckichKronika MIWL 2016:

15.09.2016 - czwartek
popołudniu przyjazd uczestników Warsztatów
miwl2016_001


18:00 obiadokolacja
19:00 rejestracja uczestników
16.09.2016 – piątek
08:30 śniadanie
09:30 rozpoczęcie warsztatów , powitanie uczestników

 

  

17.09.2016 – sobota


   


 
 

 

 

18.09.2016 – niedziela 

 
  
 

  
19.09.2016 – poniedziałek

wyjazd z Bezmiechowej
wizyta na Politechnice Rzeszowskiej