MIWL2013
 • X Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze odbyły się w dniach 20-24 września 2013 roku.
 • plakat2013

Organizacja MIWL 2013 była możliwa dzięki wsparciu sponsorów:
Głownym sponsorem był Bank Zachodni WBK należacy do grupy Santander
BZ-WBK

Sponsorami z branży lotniczej były: Instytutu Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Agusta-Westland PZL-Świdnik, oraz Avio-Polska(obecnie w grupie GE)
ilot itwlpzl-swidnikavio-polska-ge

   
W MIWL 2013 uczestniczyli przedstawiciele 7 wyższych uczelni:
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Lubelska
PWPRzpol-slaskaplub

 • Politechnika Białostocka
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Państwowa Wyższa Skoła Zawodowa w Chełmie
 • oraz uczniowe z klasy lotniczej  technikum z Naukowych Zakładów Technicznych w Częstochowie
pbialwatpwsztzn-czestochowa

 • Uczestnicy - uczelnie i koła studenckie, które brały udział w Warsztatach
 • Goście - przedstawiciele instytucji i firm lotniczych, którzy byli obecni
 • Wykłady - tematyka wygłoszonych referatów
 • Konkurs BSL - wyniki  konkursu na bezpilotowiec
 • Prace Studenckie - prezentacja indywidualnych prac studenckich
grupowe2013
Kronika MIWL 2013:

20.09.2013 - piątek
 • popołudniu przyjazd uczestników Warsztatów
 • 18:00 obiadokolacja
 • 19:00 rejestracja uczestników
21.09.2013 – sobota 
 • 08:30 śniadanie
 • 09:30 rozpoczęcie warsztatów , powitanie uczestników
rozpoczecie
10:00-12:00 przdstawienie przybyłych uczelni
 • Agnieszka Garstka - Politechnika Warszawska - Koło Naukowe SAE Aerodesign
 • Paweł Woźniak - Politechnika Warszawska - Koło Naukowe MELavio
pw-sae melavio
 • dr inż. Tomasz Lusiak - Politechnika Lubelska - Studia na specjalności Budowa Śmigłowców
plub-t-lusiak
 • Tomasz Siwy - Politechnika Śląska - Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers
psl-t-siwy
 • dr inż. Andrzej Łukasiewicz - Politechnika Białostocka
p-bial
13:00-15:00 sesja wykładowa
 • mgr inż. Dariusz Ejmoncki (Instytut Lotnictwa) - Wstępne obliczenia poduszkowca
d-ejmoncki
 • Wojciech Grodzki (Politechnika Białostocka) - Udział zespołu Politechniki Białostockiej w Air Cargo Chalange 2013
pbial-w grock
 • Folkowicz Katarzyna (Politechnika Lubelska) - Symulacja obliczeniowa opływu i obciążeń bezprzegubowego wirnika ogonowego wraz z oceną ich oddziaływania na pracę wirnika
plub-k- folkowicz
 • Przemysław Serwatko (Politechnika Lubelska) - Studenckie Koło Naukowe Budowy Śmigłowców - działalność i plany przyszłościowe.
plub-p-serwatko
 • Zbigniew Czyż (Politechnika Lubelska) - Badania symulacyjne opływu powietrza kadłuba BSL PLL-1.
plub-r-czyz
przerwa obiadowa na stoku
modelrc    modelrc

ptak
popołudniowa sesja wykładowa
 • Paweł Poncyliusz (Avio-Aero) - Prezentacja działalności firmy silnikowej Avio Aero z Bielska Białej
avio-poncyliusz
 •   mgr inż. Dominik Głowacki (Politechnika Warszawska) - Wyznaczanie widma obciążeń bezpilotowców
wyklad

Przerwa na stoku przy zachodzie słońca
zachodzik   stok
od 18:00 - Prezentacje zespołów w konkursie na bezzałogowiec
bsl-prez
 • Politechnika Warszawska - Koło Naukowe SAE Aerodesign + Kolo Naukowe Lotników PW - projekt PW-OSA-2013
pw-01

pw-osa-02    pw-osa-03
 • Politechnika Warszawska - Koło Naukowe Awioników MELavio - projekt PW Rekin
rekin01

rekin-02    rekin03
 • Politechnika Rzeszowska - Euroavia - projekt PRz BSL X1
bsl-x1-01    bsl-x1-02
 • wieczorne Polaków rozmowy...

22.09.2013 – niedziela
08:30 śniadanie

10:00-11:00 poranna sesja wykładowa
 • Mateusz Pietrosiński  (Politechnika Lubelska)  - Wstępne badania symulacyjne wirnika nośnego wiatrakowca
mateusz

 • Ewa Dżaman (Politechnika Lubelska)  - Badania aerodynamiczne opływu kadłuba wiatrakowca w tunelu aerodynamicznym przy zmiennym kącie natarcia i ślizgu
 • Milena Chabros (Politechnika Lubelska)  - Lepkościowa metoda generowania siły nośnej na wirujących dyskach

11:00 zdjęcie grupowe

grupa2013

Loty próbne konkursowe bezpilotowców
 • PW-OSA-2013
osa04 osa06
osa07

 • PRz BSL X1 - próby katapulty pneumatycznej
x1-03 x1-04

 • PW Rekin
rekin05 rekin06

rekin07 rekin08


w międzyczasie loty modeli RC i loty szybowców z AOS Bezmiechowa
stolik-w-holu szybowce
modelrc szybowiec
rc rc
rc


po przerwie obiadowej loty konkursowe Loty Bezpilotowców

 • PW-OSA-2013
osa05 osa08

osa11 osa 09

osa12 osa10

 •  PW Rekin
rekin10 rekin04
rekin09
 • PRz BSL X1
x1-05 x1-06

x1-07 x1-08

 • wieczorem uroczysta kolacja z okazji 10-lecia MIWL
10lat1 10lat2

10lat3

23.09.2013 – poniedziałek
09:00 śniadanie

10:00-11:00 poranna sesja wykładowa
 • udźwigowiec Politechniki Śląskiej z zawodów Air CArgo Challange 2013
psl1 psl2

psl2 psl3

psl4 psl5
 • Krzysztof Płatek (Politechnika Ślaska) - szybowiec IKAR II
k-platek
 • Marcel Smoliński (Politecnika Śląska)- Gliwice – nowy odłam rozwoju technologii
marcel
 • Marek Malinowski (Politechnika Warszawska) - Wprowadzenie do SLAM czyli Simultaneous Localization and Mapping
-malinowski
 • Maciej Fryc (EC Engineering) - Analizy inżynierskie z wykorzystaniem produktów MSC Software
ec-m-fryc
przerwa obiadowa - loty rekreacyjne RC
rc hf
 • Paweł Różański - prezentacja firmy Robot Aviation AS
p-rozanski

 • omówienie wyników konkursu bezpilotowców
osa13

Wyniki konkursu

1. Politechnika Warszawska - KNL-SAE
2. Politechnika Warszawska - MELavio
3. Politechnika Rzeszowska - Euroavia

 • wręczenie nagród
medal-prz medal-melavio medal sae

 • omówienie historii MIWL i dyskusje o przyszłości Warsztatów
zakonczenie

24.09.2013 – wtorek

7:00 śniadanie
9:00 - wyjazd uczestników MIWL2013 z Bezmiechowej
klucz

12:00 - przyjazd do Świdnika
12:30 -16:00  zwiedzanie zakładów Agusta Westland PZL-Świdnik
swidnik1 swidnik 2

swdnik3 swidnik 4

swidnik 5 swidnk6

16:00 - rozjazd uczestników w Polskę - do zobaczenia za rok...