MIWL 2009 - program

W
ostatnich kilku latach nastąpiło w Polsce ożywienie branży lotniczej - coraz więcej firm poszukuje inżynierów lotniczych.
Jednocześnie wzrosła liczba uczelni kształcących takich specjalistów.

MIWL ma na celu integrację tego rozrastającego się lotniczego środowiska akademickiego.

plakat2009

Choć tematem przewodnim są Bezpilotowe Statki Latające to nie zabraknie pozostałych dziedzin lotnictwa.
Chcemy dyskutować o zagadnieniach związanych z inowacyjnością, współczesnymi technikami projektowania oraz zastosowaniem systemów CAD/CAM/CAE.

W
arsztaty będą się składać z następujących bloków programowych:

  • Konkurs BSL - prezentacja projektów przez zespoły, loty konkursowe.
  • Prezentacja prac studenckich - okazja do zobaczenia co ciekawego można zrobić w ramach studiów.
  • Wykłady lotnicze - możliwość wysłuchania fachowców z różnych dziedzin związanych z lotnictwem.
  • Latanie - możliwość oderwania się od ziemi w tym szczególnym miejscu jakim dla polskich lotników jest Bezmiechowa.
  • Spotkanie z branżą - przedstawiciele firm produkujących lub użytkujących sprzęt lotniczy powiedzą na czym polega praca u nich.
  • Dzień przemysłowy - wycieczka do zakładów lotniczych by na własne oczy zobaczyć jak powstają produkty lotnicze
Wstępny program MIWL 2009:
24 września (czwartek)
- otwarcie Warsztatów
- konkurs na bezpilotowiec – loty treningowe
- przedstawienie działalności studenckich kół naukowych z poszczególnych uczelni
25 września (piątek)
- dzień przemysłowy – zwiedzanie zakładów lotniczych w Mielcu (PZL-Mielec; AERO-AT)
26 września (sobota)
- wykłady lotnicze – 2 prelegentów
- konkurs na bezpilotowiec – publiczne prezentacje projektów
- konkurs prac studenckich
- prezentacje firm i instytucji lotniczych
27 września (niedziela)
- wykłady lotnicze – 2 prelegentów
- konkurs na bezpilotowiec – loty konkursowe
- konkurs prac studenckich
- prezentacje firm i instytucji lotniczych
28 września (poniedziałek)
- wykłady lotnicze 2 prelegentów
- konkurs na bezpilotowiec – ogłoszenie wyników i dyskusja nad kolejną edycją konkursu
- konkurs prac studenckich – ogłoszenie wyników
- zakończenie Warsztatów