banerek

MIWL 2007 - jak było
W ostatnich kilku latach nastąpiło w Polsce ożywienie branży lotniczej - coraz więcej firm poszukuje inżynierów lotniczych.
Jednocześnie wzrosła liczba uczelni kształcących takich specjalistów.

MIWL ma na celu integrację tego rozrastającego się lotniczego środowiska akademickiego z całej Polski

Choć tematem przewodnim są Bezpilotowe Statki Latające to nie zabrakło pozostałych dziedzin lotnictwa.
Dyskutowaliśmy o zagadnieniach związanych z inowacyjnością, współczesnymi technikami projektowania oraz zastosowaniem systemów CAD/CAM/CAE.

10    

Zrealizowany program Warsztatów:

Środa 12 września 2007
popołudniu  -  przyjazd i zakwaterowanie uczestników
19:30- 20:00  kolacja

Czwartek 13 września 2007
08:00-09:00  śniadanie / powitanie gości i uczestników  warsztatów
09:00-14:00  treningi
trening2  trening
14:00-15:00  obiad
15:00-18:00  wykład  „Zintegrowane systemy CAD/CAE/CAM /CAQ w przemyśle lotniczym”  - dr inż. Stanisław Ziętarski (PW)
S_Zietarski
18:00-19:00  relaks
relaks1  relaks2
19:00-19:30  kolacja
20:00-...       projekcja filmów lotniczych


Piątek, 14 września 2007
08:00-08:30  śniadanie
08:30-09:30  wykład "Statki powietrzne w ochronie granicy państwowej" -
ppłk dr. inż Robert Konieczko (Straż Graniczna)
pplk Konieczko
09:30-10:30  wykład “NACRE, IEP  - Innovative Evaluation Platform”  - inż. Łukasz Stefanek (PW)
10:30-14:00  wykład „Flater, problemy, współczesne metody obliczeń”  - mgr.inż Wojciech Celestyn Chajec (PZL Mielec)
W_Chajec
14:00-15:00  obiad
15:00-17:00  loty konkursowe (zespoły PW i PWr)
 osa1  ciw1

 osa3  osa2
17:30-18:00  wykład ”Rejestratory do prób w locie„ - dr inż. Józef Grabowski (PRz)
19:00-19:30  kolacja
20:00 - ....    prezentacje konkursowe projektów BSL
prez-kon1  osa prezentacja

  gacek prezentacja  prez-konk2

Sobota, 15 września 2007
08:00-08:30  śniadanie
08:40-12:30  wykład „Wybrane zagadnienia modelowania konstrukcji - modelowanie powierzchniowe  w systemie UNIGRAPHICS”  -
mgr inż. Jacek Gadomski (PW)
wykład Jacka
14:00-15:00  obiad
15:00-16:00  loty konkursowe (zespół PRz)
gacek1  gacek2
17:00-17:30  wykład „Wybrane zagadnienia sterowania samolotem przy niepełnej informacji pomiarowej” - dr inż. Grzegorz Kopecki (PRz)
17:30-18:00  wykład „Analiza interakcji w układzie pilot samolot”  -
dr inż. Paweł Rzuciło (PRz)
18:30-19:00  wykład  „Projektowanie i próby w locie BSL - wybrane problemy  - mgr inż Maciej Kuliński (ITWL)
19:00-19:30  kolacja
19:30-19:45  wykład „SMIL – wczoraj, dziś i jutro”  -
mgr inż. Jakub Kulecki (SMIL)
19:45-20:00  ogłoszenie wyników – wręczenie nagród w konkursie BSL
podium2007
20:00 -...      dyskusje powarsztatowe

Niedziela, 16 września 2007
08:00-09:00 śniadanie
09:00          zdjecie pamiatkowe
grupa2007
po 09:30      wyjazd uczestników warsztatów